คณะผู้บริหาร
Mr. Siva Mahasandana Siva Mahasandana
Mr. Chandana Liyanage Chandana Liyanage
Mr. Somsak Pichetpinyo Somsak Pichetpinyo
Montri Nithikul Montri Nithikul
Paul Joseph Hayes Paul Joseph Hayes