บ้านสีหลุดร่อนทำอย่างไรดี?
1 ตุลาคม 2562
 

บ้านสีหลุดร่อนทำอย่างไรดี?

สีหลุดร่อน ผนังซีดเซียว ไม่ต้องกังวล

INSEE มีวิธีแก้ไขมาบอก..ปัญหาหลักที่ทำให้สีหลุดร่อนเกิดขึ้นได้จากการใช้สีที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่เหมาะสมต่อสภาพอากาศรวมไปถึงไม่เหมาะสมต่อการทาสีภายนอกโดยความชื้นจากผิวดินซึมขึ้นมาตามผนังกำแพงซึ่งโดยทั่วไปแล้วผิวผนังบ้านส่วนใหญ่จะเป็นอิฐบล็อกที่มีความพรุนสูงจากนั้นน้ำจะถูกขังภายในพื้นผิวผนังเมื่อน้ำระเหยออกจากผนังก็จะดันเอาสีหลุดออกมาด้วยจึงเกิดปัญหาสีหลุดร่อนขึ้น

ซึ่งการทาสีใหม่ทับทันทีโดยไม่ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง

วิธีที่การแก้ปัญหาสีหลุดร่อนที่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้

1.ขูดสีที่หลุดร่อนออกให้หมดจากนั้นใช้สีสำหรับทาภายนอกที่ความชื้นสามารถซึมผ่านได้สำหรับภายในอาคารควรใช้สีที่สามารถป้องกันความชื้นได้สูง

2.ในกรณีที่สีหลุดร่อนและผนังเป็นขุย แนะนำให้เปลี่ยนผนังใหม่โดยใช้วัสดุที่มีความพรุนสูง แต่การดูดซึมน้ำต่ำ เช่น ผนังอิฐมวลเบาINSEE SUPERBLOCK Panel

แล้วอย่าลืมเคลียร์พื้นโดยการเก็บสิ่งของที่ให้เรียบร้อยก่อนการทาสีทับใหม่ด้วยนะครับ

#บ้านสีหลุดร่อน #ผนังหลุดร่อน #INSEE