ทำไมถึงควรใช้ SAFEPAC
24 เมษายน 2563
 

ทำไมถึงควรใช้ SAFEPAC

ลองมาฟังความเห็นจาก คุณภาคภูมิ จิรพัฒนานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบจก.ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จ.นครปฐม


ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานแก้ปัญหาพาเลทเสียหายใช้เพียง 10 ครั้ง ก็คืนทุนเทคโนโลยีการทอแบบพิเศษ เหนียวคงทนกว่าทั่วไป
ประหยัดเวลาขนถ่ายปูนใช้เพียง 30 นาที ต่อ แรงงาน 2 คนแบบเดิม ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ต่อ แรงงาน 4 คน


#SAFEPAC #INSEE # SAFEPACbyINSEE #pre-sling #ขาดแคลนแรงงาน #แรงงานขนปูน#ลดใช้ทรัพยากร #เทคโนโลยีใหม่ #แนะนำเทคนิค #คนขนปูน #ธนานันท์ฮาร์ดแวร์