สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อคิดจะสร้างบ้าน
28 พฤษภาคม 2563
 

สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อคิดจะสร้างบ้าน

จำนวนห้องต้องเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในปัจจุบันและควรวางแผนเผื่ออนาคตด้วย

หากมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงวัย ควรมีห้องนอนชั้นล่าง ในห้องน้ำมีราวให้จับเลือกพื้นห้องน้ำที่ไม่ลื่นหากมีเด็กเล็ก

ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงพ้นมือเด็ก ราวบันไดระเบียงต้องป้องกันอย่าให้เด็กลอดได้หากมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้พิการ\

หรือเจ็บป่วยควรติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสมควรมีพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนในบ้าน