ปูนอินทรีสนับสนุนปูนซีเมนต์ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
4 พฤศจิกายน 2562
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิสัน ปริทัศน์ไพศาล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส Plant Logistics พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานจากฝ่าย Corporate Reputation ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สายงานรัฐสัมพันธ์อำนวยการประทานบัตรและหนังสืออนุญาต และทีมที่ปรึกษางานขายและลูกค้าอาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน ให้กับกองทัพภาคที่ 2 โดยมี  พลตรีราชัน ประจันตะเสน (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

ย้อนกลับ