ปูนอินทรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2562
11 มิถุนายน 2563
 

ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับโล่รางวัลจากจาก ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ SCCC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2562​ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท​​ ในงาน “SET Awards 2019” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ย้อนกลับ