ปูนอินทรีสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน สานต่อความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานไทย สร้างงาน สร้างรายได้
10 กรกฎาคม 2563
 

ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ยงยุทธ สง่างาม (ขวา) ผู้อำนวยการภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี สนับสนุนปูนซีเมนต์จำนวน 100 ตัน เพื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสานต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง และแรงงานไทย ตลอดจนผู้ว่างงานทั่วประเทศ เพื่อการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาการของชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ปูนอินทรีให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี โดยมี ธวัช เบญจาทิกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ย้อนกลับ