ปูนอินทรีทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โครงการ โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 11
24 กรกฎาคม 2563
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดย เอเดน จอห์น ไลนัม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 3,000,000 บาท โครงการ โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 11 เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ให้แก่เด็กๆ ตามแนวชายแดน จำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี ที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ย้อนกลับ