ปูนอินทรีได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าเป็นสมาชิก FTSE Russel ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3
31 กรกฎาคม 2563
 

 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าเป็นสมาชิก FTSE Russel​ FTSE Russel (the trading name of FTSE International Limited and Frank Russel Company) เพื่อเป็นการยืนยันว่าปูนอินทรีเป็นอีกหนึ่งบริษัทในดัชนีประเภท FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3​
 
ดัชนี FTSE4Good Index Series คือ การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสามด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และธรรมาภิบาล ​หรือ ESG ที่มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 
ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวอินทรี เนื่องจากบริษัทได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ FTSE Russel จากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สาธารณชน

 

ย้อนกลับ