อินทรีสร้างสรรค์
21 มกราคม 2559
 

สืบเนื่องจากกิจกรรมดีๆอย่าง “อินทรีสร้างสรรค์” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานของนิสิต นักศึกษาในสายงานสถาปัตยกรรม, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ร่วมกับภาควิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีความกระตือรือร้น, ตื่นตัว, และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันงานในสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันทางสายงานมากขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวมีความสมจริงมากที่สุด ทางคณะกรรมการจึงได้คัดเลือกสถานที่บริเวณภายในสวนมิ่งมงคลฯ จ.สระบุรี เพื่อนำมาเป็นโจทย์ข้อหนึ่งในกิจกรรมนี้ นิสิตต้องเข้าวัดพื้นที่จริง เสมือนมีการออกแบบและก่อสร้างจริง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้คล้ายคลึงกับสภาพการทำงานจริงให้มากที่สุด กิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการมาแล้วถึง 9 สัปดาห์ด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 คนและได้ทำการคัดเลือกผลงานจนเหลือ 9 ทีมสุดท้ายซึ่งในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ 10 หรือสับดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน

ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 นี้ ทั้ง 9 ทีมจะมีโอกาสในการนำเสนอผลงานเป็นครั้งสุดท้ายเพียง 5 นาทีเท่านั้นและหลังจากนั้นคณะกรรมการจึงทำการตัดสินหาผู้ชนะเพียง 3 ทีมโดยกิจกรรมการตัดสินผลงานจะจัดขึ้นเวลา 13:00 – 15:00 ที่ห้องอินทรีเพชร 1 และ 2 อาคารคอร์ลัม ทาว์เวอร์ชั้น 7 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

ย้อนกลับ