อินทรีมอร์ตาร์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31 กรกฎาคม 2563
 

คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารอินทรีมอร์ตาร์ ได้แก่ คุณขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) General Manager Project & Solution Sales และคุณอดิศักดิ์ ยิ้มวัน (ที่ 2 จากซ้าย) Project Sales Department Manager (Mortar/LWB) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อินทรีมอร์ตาร์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้แก่ มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ และ มอก. 598-2560 มอร์ตาร์สำหรับก่อ โดยผลิตภัณฑ์อินทรีมอร์ตาร์ที่ได้รับ มอก. นี้ ได้แก่ อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 21 ซึ่งเป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ และ อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 11 เบอร์ 12 และ เบอร์ 15 ซึ่งเป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ

โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ทั้งสอง เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ และ มอร์ตาร์สำหรับฉาบฉบับล่าสุด ซึ่งอินทรีมอร์ตาร์เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการเป็นผู้นำในตลาดปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) ในประเทศไทย

ย้อนกลับ