อินทรีแดง
สำหรับงานก่อ ฉาบลื่น เรียบง่ายกว่า
อินทรีแดง...เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในงานก่อ ฉาบ เท ปูนอินทรีแดงได้พัฒนาปรับสูตรใหม่ โดยใส่สารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยให้เนื้อปูนมีอนุภาคละเอียดมากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง
อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น งานฉาบ งานก่อ 
และงานเท จึงมีคุณสมบัติดังนี้
        • ทำงานง่ายเนื้อปูนนุ่ม เบามือ
        • ทำงานง่ายปูนลื่น ไม่ติดเกรียง
        • ทำงานง่ายเนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะอิฐหรือผนังได้ดี
        • ลดโอกาสผนังแตกร้าว
        • ได้ประสิทธิภาพทำงานที่มากขึ้น
        • งานก่อ งานเท มีความแข็งแรง ทนทางยิ่งขึ้น
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีแดง
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนา เม็ดปูนให้มีคุณสมบัติการพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย งานก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า
ฝาระบายน้ำ เป็นต้น
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนัง และรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิ และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง และปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมด ภายใน 1-2 วัน
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีแดง ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตทั่วไป
 
อินทรีแดง : 1
 
ทราย : 2
 
หิน : 4
 
น้ำ : 1
งานก่อผนัง
 
อินทรีแดง : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นใน
 
อินทรีแดง : 1
 
ทราย : 2.5
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นนอก
 
อินทรีแดง : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
หมายเหตุ: ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ
ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
  มอก. 80-2550 อินทรีแดง
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 320 535
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
  มอก. 80-2550 อินทรีแดง
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที) > 45 97
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที) - 194
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มอก. 80-2550 อินทรีแดง
1 วัน (MPa) - 6.2
3 วัน (MPa) > 6.9 11.5
7 วัน (MPa) < 11.8 13.8
WORK INSTRUCTION