อินทรีเพชร
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป​
อินทรีเพชร เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบคอนกรีตในการผสมเสร็จ และสำเร็จรูป และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ.​ อินทรีเพชร นำเสนอพฤติกรรมความสามารถในการทำงานที่เชื่อถือได้ในระหว่างการขนส่งซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพคอนกรีตที่ไซต์งาน​ ​อินทรีเพชร สามารถใช้ในคอนกรีตผสมเสร็จและชิ้นส่วนสำเร็จรูปเช่น เสาเข็ม, ท่อ, ท่อระบายน้ำ, บล็อก, และแผ่นคอนกรีต.​
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีเพชร
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติทางกายภาพของอินทรีเพชร
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปูนซีเมนต์
• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)15-2555หรือมาตรฐาน ASTM C150-19 ประเภท I
• ปริมานอัลคาไลน์ที่เทียบเท่ากันทั้งหมด (์Na2O+0.658K20)<0.60%เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยารวมของอัลคาไลน์
INSEE-Petch_TH.png