อินทรีเพชรพลัส
ปูนซีเมนต์ไหลลื่นดีสำหรับงานคอนกรีตและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ
อินทรีเพชรพลัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ ตาม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค ประเภท GU สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต หล่อสำเร็จที่ต้องการความไหลลื่นดี เทง่าย ใช้ได้ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตชนิดอัดแรง
• ทำงานง่ายขึ้น
• เสร็จงานไวขึ้น
• ได้งานมากขึ้น
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีเพชรพลัส
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชรพลัส ผสมง่าย เทง่าย ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและได้จำนวนงานต่อวันที่มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งาน ทั้งโรงหล่อขนาดเล็ก (บล็อค ท่อ เสา คาน) งานคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการทำงาน อินทรีเพชรพลัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ตาม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
  • เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีเพชรพลัสกับทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตหยาบ
 
อินทรีเพชรพลัส : 1
 
ทรายหยาบ : 3
 
หิน : 5
 
น้ำ : 1/2
งานคอนกรีตทั่วไป
 
อินทรีเพชรพลัส : 1
 
ทรายหยาบ : 2
 
หิน : 4
 
น้ำ : 1/2
ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุงขนาด 50 กิโลกรัม
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
  มอก. 15-2555 อินทรีเพชร
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 280 348
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
  มอก. 15-2555 อินทรีเพชร
ร้อยละสูงสุด 0.8 0.011
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
  มอก. 15-2555 อินทรีเพชร
ระยะเวลาก่อตัวเริ่ม > 45 89
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) < 375 194
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 4. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มอก. 15-2555 อินทรีเพชร
3 วัน (MPa) > 12 27
3 วัน (MPa) > 19 33
3 วัน (MPa) < 28 42
WORK INSTRUCTION