อินทรีปูนเขียว
สำหรับงานก่อ งานฉาบทั่วไป
อินทรีปูนเขียว ... สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีปูนเขียว
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีปูนเขียว ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีปูนเขียว ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตทั่วไป
 
อินทรีปูนเขียว : 1
 
ทราย : 2
 
หิน : 4
 
น้ำ : 1
งานก่อผนัง
 
อินทรีปูนเขียว : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นใน
 
อินทรีปูนเขียว : 1
 
ทราย : 2.5
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นนอก
 
อินทรีปูนเขียว : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
หมายเหตุ: ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ
ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
  มอก. 80-2550 อินทรีปูนเขียว
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 320 521
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
  มอก. 80-2550 อินทรีปูนเขียว
ระยะเวลาก่อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที) > 45 93
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) - 190
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มอก. 80-2550 อินทรีปูนเขียว
1 วัน (MPa) - 6.0
3 วัน (MPa) > 6.9 11.2
7 วัน (MPa) > 11.8 13.6
WORK INSTRUCTION