อินทรีทอง
สำหรับงานฉาบ ยึดเกาะแน่น เหนือมาตรฐาน
อินทรีทอง...ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงที่ออกแบบให้องค์ประกอบ, สัดส่วนภายในเนื้อปูนที่เหมาะสม มีสารเคมีคุณสมบัติพิเศษในงานฉาบ รวมทั้งเนื้อปูนละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปถึง 2 เท่า ช่วยให้เนื้อปูนสามารถแทรกซึม ยึดเกาะตัวกันได้ 360 องศา เพิ่มปริมาณเนื้อปูน
ผนังบ้านจึงมีคุณสมบัติดังนี้
        • ทนทานยิ่งกว่า
        • เรียบเนียนยิ่งขึ้น
        • ทำงานง่ายกว่าที่เคย
        • มั่นใจได้ไม่ต้องแก้งาน
        • สีขาวนวล
        • ประหยัดต้นทุน
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีทอง
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ อินทรีทอง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และ มอก. 2595-2556 ชนิด 50 ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบ และสัดส่วนภายในเนื้อปูนเหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ โดยเม็ดปูนมีขนาดลดลงถึงเท่าตัว และด้วยสารเคมีพิเศษ XD65 เนื้อปูนจึงมีความสามารถในการลื่นไหลตัวได้ดี สามารถประสานและจับอนุภาคเม็ดทรายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจับเรียงตัวกันได้แน่นขึ้น เนื้อปูนจึงเหนียวลื่น ทำงานง่าย ผนังเรียบสวย แกร่งทน คุ้มค่ายาวนาน
ข้อแนะนำ
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีทอง 1 ถุง กับทรายละเอียด และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้ (ปริมาณน้ำอาจขึ้น อยู่กับความชื้นและความละเอียดของของทราย)
ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร
ที่ความหนา 1.0 เซนติเมตร
 
อินทรีทอง : 1
 
ทรายละเอียด : 3
 
น้ำ : 3/4
ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุง ขนาด 40 กิโลกรัม
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. ความละเอียด (Residue on 45 micron sieve)
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
ร้อยละสูงสุด 24 24 8.0
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
ร้อยละสูงสุด 1.0 1.0 0.03
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. ระยะเวลาการก่อตัว (Gillmore Method)
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
ระยะเวลาก่‹อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที) > 120 > 90 140
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) < 1000 < 1000 245
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 4. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
7 วัน (MPa) > 3.4 > 3.4 12.0
28 วัน (MPa) > 6.2 > 6.2 14.0
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 5. ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
(% Air content of Mortar) 8 - 21 8 - 21 20.0
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 6. Water Retention Value
  มาตรฐาน
ASTM C91 ประเภท N
มาตรฐาน
มอก. 2595-2556 ชนิด 50
อินทรีทอง
(% of original flow) > 70 70 73.0