อินทรีดำ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด
อินทรีดำ...ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง
สำหรับงานโครงสร้าง
        • มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
        • สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
        • ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
        • เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีดำ
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 อินทรีดำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 3 เหมาะสำหรับ
งานผลิตคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด อาทิ เสาเข็ม คาน แผ่นพื้น คอนกรีตอัดแรง ที่ต้องการกำลังอัดสูงในระยะแรก สามารถถอดแบบได้รวดเร็ว รวมถึงงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ สะพาน ถนน และงานก่อสร้างใต้น้ำ ที่ต้องการกำลังอัดสูงในเวลาจำกัด
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทำงาน
  • ผสมปูนอินทรีดำกับทรายหยาบ, หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วน ที่ออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญงาน
  • บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยินดีให้การบริการทางเทคนิค
ขนาดบรรจุ
  • ปูนผง
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
  มอก. 15-2555 อินทรีดำ
ร้อยละสูงสุด 0.8 0.002
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
  มอก. 15-2555 อินทรีดำ
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต่น (นาที) > 45 64
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที) < 375 153
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มอก. 15-2555 อินทรีดำ
1 วัน (MPa) > 12 22
3 วัน (MPa) < 24 33
28 วัน (MPa) - 47