จากจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งสู่การมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง อินทรีคอนกรีตคือทุกคำตอบ
ของงานคอนกรีต หลากหลายผลิตภัณฑ์ คลอบคลุมทุกความต้องการ
คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพสูงที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูงจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และ เยื่อเซลลูโลส
Insee-TVC.jpg
ปูนกาวอินทรี
หนึบ แน่น ติดไว ไม่หลุด
เทคโนโลยี นาโนล็อค ยึดเกาะพิเศษ
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ คือ กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ให้มีการ ยึดเกาะได้มากขึ้น กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหลมีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่าง พอเพียง
และไม่หลุดร่อน
เ รื่ อ ง ร า ว น่ า ส น ใ จ ใ น อิ น ท รี
2.png
ปูนอินทรีเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียว สร้างต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2
CSR
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
รายละเอียด
Untitled-5.jpg
ปูนซีเมนต์นครหลวงรับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2015
CORPORATE NEWS
ปูนซีเมนต์นครหลวงรับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รายละเอียด
INSEETong_home.png
อินทรีทอง
PRODUCT
โฉมใหม่ อินทรีทอง เพิ่มคุณภาพด้วย ถุงกระดาษ 3 ชั้น
รายละเอียด
AR_th.jpg
รายงานประจําปี 2557
INVESTORS
รายงานประจําปี 2557 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จําากัด (มหาชน)
รายละเอียด
ค ร อ บ ค รั ว อิ น ท รี