อินทรีคอนกรีต…
คือ ทุกคำตอบของงานคอนกรีต

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2528 โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ