ร่วมงาน   กับเรา
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานการตลาดและบริหารงานขาย
สายงานการตลาดและบริหารงานขาย
สายงานวิศวกรรม
สายงานวิศวกรรม
สายงานบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
สายงานบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
สายงานดิจิทัลเทคโนโลยี
สายงานดิจิทัลเทคโนโลยี
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ
ขั้นตอนการสมัครงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบของเรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2
คลิก “ลงชื่อเข้าใช้” หรือ “สมัคร” เพื่อเข้าสู่ระบบ หากคุณยังไม่มีประวัติ ให้กดปุ่มลงทะเบียน เพื่อสร้างประวัติภายในระบบ
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาตำแหน่งสำหรับคุณ
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ
Button_Application_Thai
แนวทางพัฒนา   บุคลากร
Img_BG_dev_personal
“บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นความสำคัญใน การพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมาย และหลักการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์กร ทั้งยัง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา”
บรรยากาศ   การทำงาน
ที่ปูนอินทรี เราส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่รับผิดชอบ อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของพนักงานและองค์กร

ที่ปูนอินทรี เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถภายใต้ บรรยากาศความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในทีม สนับสนุนการเปิดกว้างรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังให้โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงานของเรา
Img_locate1
สำนักงานใหญ่ปูนซีเมนต์นครหลวง, อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
Img_locate2
สำนักงานใหญ่ปูนซีเมนต์นครหลวง, อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
Img_locate3
โรงงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง, สระบุรี
Img_locate4
โรงงาน ปูนซีเมนต์นครหลวง, สระบุรี
Img_locate5
สำนักงานใหญ่ปูนซีเมนต์นครหลวง, อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร