กว่า 50 ปีที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรือ กลุ่มปูนอินทรีได้ผลิตและจัดจําหน่ายปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และการบริการต่าง ๆ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการผลิตและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงหลากหลายประเภท โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยขยายฐานการผลิตและการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

 
flag-th

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

ประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด บริษัท คอนวูด จำกัด บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท สยาม ซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จำกัด

flag-lk

กลุ่มธุรกิจในประเทศศรีลังกา

ประกอบด้วย บริษัท สยาม ซิตี้้ซีเมนต์ (ลังกา) จํากัด หรือ อินทรี ลังกา บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา (ไพรเวท) จำกัด และ บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จำกัด

flag-vn

ธุรกิจในประเทศเวียดนาม

ได้แก่ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด หรือ อินทรี เวียดนาม

flag-bl

ธุรกิจในประเทศบังกลาเทศ

ได้แก่ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด หรือ อินทรี บังกลาเทศ

flag-id

ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

ได้แก่ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย

flag-cd

ธุรกิจในประเทศกัมพูชา

ได้แก่ บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์คอร์ปอเรชั่น

กลุ่มบริษัทฯ ส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ดไปยังประเทศลาว เมียนมาร์ ออสเตรเลีย และอีกในหลาย ๆ ตลาด นอกจากนี้้ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างและส่งเสริมค่านิยมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืนและ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

1. ธุรกิจหลักด้านปูนซีเมนต์:

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทางกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง คือ ลดอัตราการใช้ปูนเม็ด (Clinker) ในผลิตภัณฑ์และเพิ่มอัตราการใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากขยะแทนถ่านหิน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งการตลาดโดยเสริมสร้างวินัยทางการค้าที่เข้มงวดกว่าเดิม

2. ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและการบริการ:

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ มีการออกผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปเฉพาะทาง “อินทรี มอร์ตาร์” และผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้ภายใต้ตราสินค้า “คอนวูด” มีการเพิ่มรูปทรง และสีให้เลือกมากมาย ส่วนการจัดการของเสียและบริการ ภาคอุตสาหกรรมของ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ทางกลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด การที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ