การให้บริการการเข้ารับสินค้าที่โรงงาน
เราคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้ารับสินค้าตลอดจนถึงการขับรถไปส่งสินค้าที่หน้าร้านลูกค้าทางอินทรีบริการ ได้มีบริการตรวจแอลกอฮอลล์ให้กับพนักงานจัดส่งทุกคน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจัดส่งสินค้าไม่มี แอลกอฮอลล์ในร่างกายขณะขับขี่ ปฎิบัติตนถูกต้องตามกฎหมายเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
อีกทั้งได้ประยุกต์ใช้ ระบบ RFID (Radio Frequency Identity) เป็นตัวแทนในการเข้ารับสินค้าภายใน โรงงานเพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถตรวจติดตามสถานะรถผ่านระบบเพื่อที่ จะสามารถให้ข้อมูลในด้านการจ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น