การควบคุมคุณภาพ
ของคอนกรีตผสมเสร็จ
เนื่องจากภาวะจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ลักษณะการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และต้นทุนจะต้องมีความเหมาะสม จุดเด่นของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ คือ ความหลากหลายของส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เราจึงได้จัดเตรียมบริการเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้า เช่น โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับหน่วยงานของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด บริการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตชนิดพิเศษ เทคนิคสำหรับการทำงานคอนกรีตที่หน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้งในห้องปฏิบัติการทดสอบและที่หน้างาน เช่น การวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องวัดอัตโนมัติ การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย เป็นต้น
โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ
โปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตถูกริเริ่มขึ้นสำหรับหน่วยผลิตของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘อินทรีคอนกรีต’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
คอนกรีตสัดส่วนผสมพิเศษ
ส่วนผสมคอนกรีตจะถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรของเรา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
การทดสอบคอนกรีตแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย
เมื่อลูกค้าพบกับปัญหาความบกพร่องของคุณภาพคอนกรีตทางทีมงานและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะทำการทดสอบแบบทำลายหรือแบบไม่ทำลาย โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพอใจในผลิตภัณฑ์อินทรีคอนกรีตให้กับลูกค้า
img1