ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี (ITSC)
ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี หรือ ITSC ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของการบริการทางเทคนิค โดยมีเครื่องมือทดสอบเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ มอร์ต้าร์ และ คอนกรีตที่ทันสมัย ที่มีการควบคุมและดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิค รวมไปถึงข้อมูล และองค์ความรู้เชิงเทคนิค การประยุกต์ใช้งาน การก่อสร้าง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี ยังมีห้องสำหรับจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ อีกด้วย
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ:
ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี
11 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
+66 (2) 593-4491