อินทรีซูเปอร์
สำหรับงานก่อ งานฉาบลื่นเป็นพิเศษ
อินทรีซูเปอร์ ... สูตรใหม่ ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นนุ่มและยึดเกาะดีกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสม และฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป
เพิ่มคุณสมบัติดังนี้
        • ถุงใหม่กันชื้น...มั่นใจสูงสุด เพิ่มความมั่นใจสูงสุด ด้วยถุงใหม่กันชื้น
        • เพิ่มความคุ้มค่า
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีซูเปอร์
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูน
มีคุณภาพสูง ฉาบลื่นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีตจำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้นและเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีซูเปอร์ ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้
งานคอนกรีตทั่วไป
 
อินทรีซูเปอร์ : 1
 
ทราย : 2
 
หิน : 4
 
น้ำ : 1
งานก่อผนัง
 
อินทรีซูเปอร์ : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นใน
 
อินทรีซูเปอร์ : 1
 
ทราย : 2.5
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
งานฉาบชั้นนอก
 
อินทรีซูเปอร์ : 1
 
ทราย : 3
 
หิน : -
 
น้ำ : 1
ขนาดบรรจุ
  • น้ำหนักบรรจุ 40 กิโลกรัม / ถุง
ข้อมูลทางเทคนิค
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
  มอก.80-2550 อินทรีซูเปอร์
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) ไม่น้อยกว่า 320 582
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
  มอก.80-2550 อินทรีซูเปอร์
ระยะเวลาก่‹อตัวเริ่มต้น (นาที) ไม่น้อยกว่า 45 89
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้าย (นาที) - 186
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ 3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
  มอก.80-2550 อินทรีซูเปอร์
1 วัน (MPa) - 7.8
3 วัน (MPa) ไม่น้อยกว่า 6.9 14.3
7 วัน (MPa) ไม่น้อยกว่า 11.8 17.2
WORK INSTRUCTION