อินทรี อีโคไซเคิล รับรางวัล “Eco Factory for Waste Processor” ในงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2023"

29.09.2023

​บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด โดยนางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล "Eco Factory for Waste Processor" จากนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2023" ภายใต้แนวคิด "MIND INSPIRE for Eco 2023" ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยรางวัล Eco Factory for Waste Processor เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสียที่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน และมีการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยการนำของเสียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียหรือขี้เถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ ทั้งนี้ เป้าหมายของบริษัทฯ คือการเป็น"พันธมิตรด้านความยั่งยืน" ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน