การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โลกของเรา…อนาคตของเรา

เพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว และทรัพยากรที่ลดน้อยลง เราต้องให้ความสำคัญกับหลักการด้านความยั่งยืน การจัดการขยะสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในด้านความยั่งยืนได้

การจัดการขยะที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดมลพิษในวงกว้าง และอาจปนเปื้อนในอากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม รวมถึงสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้าน ทำให้สภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของเราเสื่อมโทรมในหลายระดับ แม้ทุกวันนี้เราจะทราบเรื่องนี้กัน แต่ยังมีขยะจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยถูกส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล นำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือกำจัดโดยควบคุมอย่างเหมาะสม แต่กลับถูกส่งไปยังบ่อขยะที่ไม่มีการกำกับดูแล

eco-sustain-icon-01.png

มองขยะในมุมใหม่

หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราต้องคิดใหม่ว่าจะมองขยะอย่างไร แทนที่จะมองว่าขยะเป็นปัญหา กลับกลายเป็นทางออกที่ยั่งยืนได้จริงๆ กระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดของเสีย อุณหภูมิในการทำงานที่สูงในเตาเผาปูนซีเมนต์จะทำลายสารที่อันตรายที่อาจถูกส่งไปบ่อขยะได้

นอกจากนี้ ของเสียที่ถูกใช้เป็นพลังงานให้กับเตาเผาทำให้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้อยลงอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เศษพลาสติก จะไม่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

eco-sustain-01.png
eco-sustain-icon-02.png

มุ่งมั่นรักษามหาสมุทร

พลาสติกเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของปัญหามลพิษในมหาสมุทรของโลก ซึ่งคุกคามการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมสันทนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของโลก เรามักเชื่อกันว่า พลาสติกในมหาสมุทรมาจากการทิ้งขยะลงไปโดยตรง แต่ความจริงก็คือ พลาสติกส่วนใหญ่ในมหาสมุทรมาจากการฝังกลบ เนื่องจากการทิ้งอย่างผิดกฎหมายหรือวิธีการกำจัดที่ไม่เหมาะสม

ในขณะที่เราทุกคนมองหาวิธีที่จะยอมรับความยั่งยืนและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะอย่างรับผิดชอบถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญ ซึ่งรวมไปถึง มหาสมุทรที่สะอาดขึ้น คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น และสภาพความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นในช่วงหลายปี ทศวรรษ และศตวรรษต่อๆ ไป

eco-sustain-02.png
eco-sustain-icon-03.png

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

การผลิตของเสียเป็นผลที่เกิดจากธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกมองว่าเป็นเชิงลบเสมอไป ด้วยการจัดการของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ ของเสียที่เกิดจากธุรกิจสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์

การปกป้องโลกของเราและการสร้างอนาคตที่น่าอยู่จะต้องใช้โซลูชันการจัดการขยะที่ช่วยปิดวงจรในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ายที่สุดแล้ว เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังบ่อขยะ นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับคนรุ่นอนาคต และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี

eco-sustain-03.png
 

How to get startED?

We have a team experts ready to answer your questions and help you get what your need.

ck-th-contact.png