อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสร้างการตระหนักรู้ในด้านการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งและโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

27.01.2024

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งสร้างการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะให้กับโรงเรียน โดยได้ร่วมบรรยายด้านการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจำนวน 70 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ในวันที่ 25 มกราคม และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จำนวน 160 คน ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Think Waste Wise ฉลาดคิด พิชิตขยะ ในการมุ่งสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับชุมชนและโรงเรียน เพื่อสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่วัยเยาว์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ รวมถึงปลายทางของขยะแต่ละประเภท รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refused Derive Fuel) ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์ได้

กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยอินทรี อีโคไซเคิลหวังว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้