อินทรี อีโคไซเคิลเข้าร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำด้านพลังงาน ดิจิทัล เกษตรกรรม และสุขภาพ (SITE 2024)

04.02.2024

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เข้าร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำด้านพลังงาน ดิจิทัล เกษตรกรรม และสุขภาพ (SITE 2024) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยอินทรี อีโคไซเคิลได้จัดแสดงบริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำแนวคิดมอง “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ยังได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Green Cement for Greener Future” ร่วมกับนายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และรศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเน้นย้ำการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของอินทรี อีโคไซเคิล การอภิปรายในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดมุมมองของนักวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง