บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “ปูนอินทรี” ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฎิบัติตามค่านิยมองค์กร และวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการตอบสนองการวางรากฐานอนาคตของประเทศไทย ปูนอินทรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับทุกความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลัก มีเป้าหมายที่จะสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และได้มีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

about-business-01

ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับบริษัท และผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคประกอบด้วย

 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนอินทรีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ ในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ซึ่งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม” “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ” และ “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”

about-business-02

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม :

นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานก่อและฉาบ

about-business-03

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ :

นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ

about-business-04

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก :

ปูนซีเมนต์คุณภาพที่มีการปรับแต่งให้ตรงต่อการใช้งาน เพื่องานโครงสร้างรับแรงต่างๆ ให้ความแข็งแกร่งและทนทานทั้งงานคอนกรีตขนาดเล็กและใหญ่ งานหล่อบล็อก ฐานราก เสา คาน พื้น ขณะเดียวกันยังเป็นปูนซีเมนต์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 15%

ปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป “อินทรีมอร์ตาร์” เพียงแค่ผสมน้ำกับผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป “อินทรีมอร์ตาร์” ในปริมาณที่เหมาะสม คุณก็จะได้งานที่มีคุณภาพสูง หมดปัญหาการจัดหาส่วนผสมที่มีคุณภาพอีกต่อไป ในปัจจุบัน อินทรีมอร์ตาร์ มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานทุกประเภท ได้แก่

about-business-05
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ :

  เหมาะสำหรับงานฉาบที่หลายประเภท ได้แก่ งานฉาบทั่วไป ฉาบละเอียด ฉาบอิฐมวลเบา ฉาบอิฐมวลเบาชนิดพิเศษ ฉาบผิวคอนกรีต ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ และฉาบปรับผิวเรียบ

 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ :

  มีให้เลือกสำหรับ งานก่อทั่วไป และก่ออิฐมวลเบา

 • ปูนสำเร็จรูปเทปรับระดับพื้น :

  สำหรับงานปรับเพิ่มความหนา และความเรียบของพื้นก่อนปูทับวัสดุอื่น ได้แก่ งานเทปรับระดับพื้น ปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี และ ขัดมันผิวแกร่ง

 • ปูนกาวสำเร็จรูปสำหรับงานปูกระเบื้อง :

  ได้แก่ งานปูกระเบื้องทั่วไป ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ปูกระเบื้องทับกระเบื้อง ปูกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลน และปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

 • ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้ง :

  สำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับ และลานจอดรถ

 • ปูนสำเร็จรูปนอนชริงค์เกร้าท์โครงสร้าง :

  สำหรับงานเกร้าท์ช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เกร้าท์ทั่วไป และนอนชริ้งค์เกร้าท์รับกำลังอัดสูง

 • ซีเมนต์ทากันซึม :

  ชนิดยืดหยุ่น 1K และ 2K

 • กาวยาแนว :

  สำหรับป้องกันราดำ

 • อินทรีพ่น :

  ระบบพ่นปูนก่อ-ฉาบ-เทด้วยเครื่องพ่น พร้อมอุปกรณ์ไซโล และระบบลำเลียง

 
about-business-06
 
about-business-07

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และหินทราย เพื่อการก่อสร้าง อันประกอบไปด้วย 2 หน่วยธุรกิจ คือ อินทรีคอนกรีต และอินทรีอะกรีเกต ที่มีเครือข่ายหน่วยผลิตครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ รวมถึง พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ งานบริการที่มั่นใจได้ในความรวดเร็วตรงต่อเวลา การให้คำปรึกษา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากลดโลกร้อน ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามที่กำหนด และตระหนักดีถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานจึงได้รับการดูแล และใส่ใจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบหน่วยผลิตที่สามารถควบคุมฝุ่น และเสียงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การบำบัด และนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการทำความสะอาด และดูแลรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพดี พร้อมใข้งานได้ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนครหลวงคอนกรีต

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำมาตรฐานชั้นคุณภาพ 4 (G4) ที่มีคุณภาพสูงของประเทศไทย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก คือ อิฐมวลเบา แผ่นผนังสำเร็จ และทับหลัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านคุณภาพสินค้า ดังต่อไปนี้

 • มีคุณภาพดีที่สุดด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชั้นคุณภาพ 4

 • เก็บความเย็นซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนภายในอาคารที่พักอาศัย

 • สะดวกด้วยขนาดมาตรฐาน เท่ากันทุกก้อน ไร้ปัญหาขนาดอิฐที่ไม่เท่ากัน

 • ทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง

 • สะดวก ติดตั้งได้รวดเร็ว รับแรงอัดได้ดี ลดการแตกร้าว และปริมาณปูนฉาบได้ถึง 60% (เมื่อเทียบกับอิฐมอญ)

about-business-08
 

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ให้บริการด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบความสบายใจ “peace-of-mind” และปกป้องชื่อเสียงลูกค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน อินทรี อีโคไซเคิล ได้ร่วมเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการเปลี่ยนของเสียให้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน

about-business-09
about-business-10
about-business-11

นอกจากนี้ได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการตั้งแต่การทำความสะอาดอุตสาหกรรมไปถึงการจัดการของเสีย ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการทำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งการทำความสะอาดโดยใช้เคมี (Chemical Cleaning) และ ใช้เครื่องจักรในการทำความสะอาด (Mechanical Cleaning) ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอบริการครบแบบ “one-stop-services” ให้กับลูกค้า โดยมีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศ และการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจ ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อินทรี อีโคไซเคิล มีโรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS18001:2007

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินทรี อีโคไซเคิล

 

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งในปี 2554 ซึ่งได้รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจากบริษัท ด้วยความเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กรทั้งในด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จะยังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางธุรกิจและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดด้านปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

about-business-12

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด

ปัจจุบัน อินทรี ดิจิตอล ได้กลายเป็นสำนักงานระดับภูมิภาคที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและให้บริการเสมือนเป็นคู่คิดให้กับบริษัทต่างๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงคู่ค้าในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบและพัฒนาใช้ในองค์กร และการนำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างแม่นยำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบการทำงานอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างในด้านการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

about-business-13

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่มกราคม 2561 บริษัทฯ ทำการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ทั้งหมดรวมทั้งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อขายให้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และลูกค้าภายนอก โดยการขนส่งทางทะเลไปยังกลุ่มตะวันออกกลางจนถึงประเทศในแถบเอเซียเหนือ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการค้าในแต่ละภูมิภาคและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ผลิต และคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าสากล

about-business-15

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด หรือ อินทรี ลังกา เป็นโรงงานผลิตปูนแบบครบวงจรแห่งเดียวในประเทศศรีลังกา โดยผลิตปูนชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ปูน INSEE Sanstha และ ปูน Mahaweli Marine Plus โดย ปูน INSEE Sanstha เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุด และเป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศศรีลังกา และเป็นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์รักษ์โลกผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสภาอาคารเขียวแห่งศรีลังกา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่โรงงานในเมืองเปลิยาโกดา ซึ่งเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การฝังกลบที่เป็นศูนย์ และมีการนำคอนกรีตและน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ นอกจากนี้ อินทรี ลังกา มีบริษัทในเครือ 2 แห่ง ได้แก่ Mahaweli Marine Cement (Private) Limited และ INSEE Ecocycle Lanka (Private) Limited ซึ่งเป็นบริษัทกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศศรีลังกา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา)

 
about-business-16

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด หรือ อินทรี เวียดนาม เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในนามคอนวูด และบริษัทรับกำจัดของเสียในนาม อินทรี อีโคไซเคิล เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแต่ผลิตวัสดุก่อนสร้างที่มีคุณภาพสูง แต่ยังเป็นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองด้านมาตรฐานอาคารสีเขียว เช่น มาตรฐานแบบประเมินอาคาร LOTUS Certification System, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) และGREEN MARK เราเป็นผู้นำแห่งแรกในเวียดนามที่เป็นส่วนหนึ่งของ Lotus Green Database of the Vietnam Green Building Council (VGBC) และ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจาก Singapore Green Building Council (SGBC)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม)

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ชิป มง ในประเทศกัมพูชา และกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในประเทศไทย การร่วมทุนนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและเครือข่าย ผู้แทนจำหน่ายในประเทศกัมพูชาของ ชิป มง และความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยโรงงานใหม่มีกำลังการผลิต 2 ล้านตันต่อปี ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้นำในตลาดที่มีการเติบโตด้านสินค้าและบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก่อตั้งธุรกิจอีโคไซเคิลในปลายปี 2562 และกลายเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำตลาดในเรื่องของการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทฯ และสร้างแหล่งพลังงานทดแทน โดยพลังงานร้อยละ 30 มาจากพลังงานทดแทน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น