เชื่อมโยงทุกระบบ
เพื่อกระจายข้อมูลการจัด
ซื้ออย่างต่อเนื่องในทุกมิติ

สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ariba01
เข้าระบบ ARIBA

ลงทะเบียนผู้ขายรายใหม่

เมื่อผู้ขาย-ผู้ให้บริการจะเข้าร่วมการใช้ระบบงาน ARIBA เพื่อติดต่อขายสินค้า/บริการ กับ บริษัทฯปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สามารถทำการลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ http://supplier.ariba.com

และหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง

SCCC_ARIBA_SUPPORT@siamcitycement.com

 

เนื่องด้วยปัจจุบัน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชิงธุรกิจได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการรวมระบบเครือข่ายการพยายามเชื่อมโยง และรวมระบบต่างๆ ระหว่างบริษัทและผู้ขายผ่าน ARIBA NETWORK เพื่อช่วยเปิดโอกาสในการกระจายข้อมูล การสื่อสารในการงานจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก ARIBA คือระบบเครือข่ายธุรกิจที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในโลก ที่รองรับผู้ค้าได้ทุกขนาดธุรกิจ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา จากอุปกรณ์การสื่อสารได้ทุกชนิด (มือถือ , แทปเลท เป็นต้น) และสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 
ariba02
 • มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 5 ล้านราย
 • เชื่อมโยงถึงกว่า 1 ล้านบริษัทใหญ่
 • มูลค่าการออกใบสั่งซื้อมากกว่า 40 ล้านฉบับ
 • มีการออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบมากกว่า 60 ล้านฉบับ
 • มูลค่าการซื้อขายประมาณ 460 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีคู่ค้าถึง 190 ประเทศ
 • สกุลเงินกว่า 72 สกุล
 • รองรับระบบภาษีถึง 36 ประเทศ

ประโยชน์ที่ผู้ขาย-ผู้ให้บริการจะได้รับ

 • สามารถหาผู้ซื้อที่พร้อมจะซื้อได้เพิ่มมากขึ้น
 • เร่งรอบ Sales cycle ให้มากขึ้น
 • เพิ่มการรักษาสัมพันธภาพต่อลูกค้าเก่าได้มากขึ้น
 • สามารถคาดหมายล่วงหน้าสำหรับช่วงเวลาในการรับเงินค่าสินค้า/บริการได้

ประโยชน์ที่มีต่อผู้ขายที่ใช้งานระบบ Ariba Network

 • ใช้ระบบการจัดการใบสั่งซื้ออิเลคทรอนิคส์ PO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการ SCCC
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจกับ SCCC และลูกค้าอื่นๆ มากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
ariba03
 

LINK