วิสัยทัศน์

เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

พันธกิจ

เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดและให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวังของทุกคน

โดยผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการดำเนินงานที่ ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า ความทุ่มเทพร้อมทั้งทักษะ ความชำนาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชน และความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

 

ค่านิยมองค์กร

ทำงาน

เป็นทีม

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกัน และรวมใจกันเป็นหนึ่งร่วมกับคู่ค้า เพื่อความสำเร็จของทุกคน

ทำสิ่ง

ถูกต้อง

ซื่อสัตย์ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ ยึดถือจรรยาบรรณทั้งด้วยคำพูด และการกระทำ

กล้าคิด

กล้าทำ

เราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นกล้าทำด้วยความกระตือรือร้น และนำเสนอทางเลือกใหม่ที่เหนือความคาดหมาย

ห่วงใย..

ใส่ใจอนาคต

เรายึดมั่นการสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป เราใส่ใจพนักงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และเป็นองค์กรที่ดีของประเทศ