งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18) วันที่ 25-27 มกราคม 2567 จ.นครราชสีมา

2567-02-02
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (Annual Concrete Conference 18) วันที่ 25-27 มกราคม 2567 จ.นครราชสีมา
 
เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2567 หน่วยงาน Product & Technical Solution รวมถึงทีมงานฝ่ายขายและ Branding ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 18 (ACC18) โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำเสนอนวัตกรรมปูนซีเมนต์เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ Low-carbon hydraulic cement implementation in high-early strength to high-flow application: precasting, grouting, followable fill, CDM and Low carbon solution by INSEE Concrete ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม (Sustainability Ambition) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกบูธนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรี ให้ข้อมูลและตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม