ปูนอินทรี และอินทรีคอนกรีต ร่วมประชุมกับ American Concrete Institute (ACI) และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง ​

2566-10-09

ปูนอินทรี และอินทรีคอนกรีต ร่วมประชุมกับ American Concrete Institute  (ACI)  และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด นำโดย ดร.วันเฉลิม ชโลธร และคุณปกรณ์ สุทธิวารี เข้าร่วมประชุมกับ ศ.ดร.Antonio Nanni, President of American Concrete Institute  (ACI), และ น.อ.ศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA) ในงานการประชุมวิชาการ The 16th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023) เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา โดยในการประชุมได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง ACI, TCA และอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตของประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง