ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด( มหาชน) เข้าร่วมประชุม “The ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting (AFCM)” ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือของกลุ่มปูนซีเมนต์อาเซียนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"

2566-12-01

ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด( มหาชน) เข้าร่วมประชุม “The ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting (AFCM)” ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือของกลุ่มปูนซีเมนต์อาเซียนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"

คุณ มนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้แทนของ ปูนอินทรีเข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ในการประชุม “The ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting (AFCM)” ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือของกลุ่มปูนซีเมนต์อาเซียนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพฯ เพื่อผนึกกำลังและเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียน นอกจากนี้ผู้แทนของปูนอินทรียังเข้าร่วม Sharing ในหัวข้อ “Collaboration towards Decarbonization”–โดยเน้นความคืบหน้าและความสำเร็จในการผลักดันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย