งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2566

2566-11-14
งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2566

ปูนอินทรี นำโดยทีมงานขายปูนอินทรีภาคใต้ สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2566 โดยร่วมสมทบทุนและมอบเสื้อสีขาวให้แก่ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง และเมื่อวันที่ 20 – 21 ตุลาคม ได้จัดกิจกรรมแจกน้ำดื่มให้กับขบวนแห่พระของศาลเจ้าต่างๆ จำนวน 250 แพคร่วมกับ ลูกค้า หจก.เฮียบหิ้นพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นการประชาสัมพันธ์ปูนอินทรีในเขตจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี  โดยงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีศาลเจ้าต่างๆ ที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก จำนวนกว่า 43 ศาล การถือศีลกินเจนั้นคือการชำระล้างบาป เน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ อีกทั้งยังเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย