ปูนอินทรีคว้ารางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 2 ปีซ้อน

2561-09-25

ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2561 ล่าสุด คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018” สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 41,552 ล้านบาท จาก ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018” จัดโดยหลักสูตร Master in Branding and Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018” จัดขึ้นโดยหลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 15 หมวด โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)