ปูนอินทรีฉลองครบรอบ 50 ปี ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน มอบปูนซีเมนต์ 250 ตัน ให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ เพื่อโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร จ.สระแก้ว

2562-09-19

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 250 ตัน มูลค่า 500,000  บาท ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ จ. สระแก้ว เพื่อการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานและห้องน้ำ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีของปูนอินทรี ที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน จาก ประดาป พิบูลสงคราม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ พงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป, นาวาอากาศเอกปุณยวิทย์ รัตนากร, บุญชู ตั้งตระกูล และ ยงยุทธ สง่างาม ให้เกียรติร่วมงาน ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน