ปูนอินทรีรับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ กระทรวงแรงงาน

2566-03-15

นางสาวสมฤทัย รัตนมณี (ขวา) รองประธานอาวุโส การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (ซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน