ปูนอินทรีรับมอบรางวัล "Thailand Green and Smart Mining Awards 2019"

2562-02-15

คุณอมรศักดิ์ โตรส รองประธานอาวุโส กิจการสระบุรี  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards จากพลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  โดยบริษัทฯ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทย  พร้อมออกบูธแสดงผลงานด้านการจัดการเหมืองวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ที่ห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและชุมชน