ปูนอินทรี ลงนาม MOU ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำร่องเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนาระบบ Supply Chain เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

2561-09-04

ศิวะ มหาสันทนะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จำกัด (มหาชน)
หรือ ปูนอินทรี และ เดนนิส แวน ฮีซิก (ขวาสุด)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกับ สยาม ประสิทธิศิริกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ฐากร
ปิยะพันธ์
(ซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล
แบงก์กิ้งและนวัตกรรม
ในการนำร่องเทคโนโลยี Blockchain ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้ามาพัฒนารูปแบบของ Supply Chain on Blockchain
ในบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยี Multi-Tier Ordering System ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา เพื่อรองรับ
การซื้อ-ขายระหว่างเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย เครือข่ายร้านค้า และเครือข่ายลูกค้า รวมถึงการออกเอกสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ Purchase Order, Invoice, Settlement และ Financing ที่อยู่ใน Supply Chain ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ โครงการนำร่องเทคโนโลยี Blockchain จะช่วยให้คู่ค้าได้เข้าถึงหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกและสามารถสร้างให้เกิดความโปร่งใสและปลอดภัยในการทำธุรกรรม เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตไปด้วยกันได้ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถสร้างประโยชน์อื่นๆ ในการทำธุรกิจ เช่น ลดต้นทุนทางการเงิน ลดขั้นตอนและเวลาในการทำธุรกรรม อีกทั้งยังสร้างให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นต้น