ปูนซีเมนต์นครหลวงจับมือบี.กริม พาวเวอร์ เดินหน้าสู่พลังงานโซลาร์ 102 เมกะวัตต์

2566-12-18

 

นายมนตรี ุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ำกัด (หาชน) ่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ับ . าราลด์ ิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกกำลังพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและภาคพื้นดินนาด 102 มกะวัตต์ ที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง จังวัดสระบุรี ครงการครั้งนี้ถือเป็นการย่างก้าวสำคัญสู่การใช้พลังงานสะอาด ดยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมถึง 102 มกะวัตต์ ละจะทยอยดำเนินการเป็น 2 ะยะ ายในระยะเวลา 5  

 

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เรื่อง "ห่วงใย ใส่ใจอนาคต" ของปูนซีเมนต์นครหลวงที่มุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมเคียงข้างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ