เพราะการศึกษาสำคัญ ปูนอินทรีมอบ 1,000,000 บาท สร้างโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 9

2561-08-20

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดย คุณยงยุทธ สง่างาม Head of Corporate Reputation ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งใหม่     ตามโครงการ "โรงเรียนสีเขียว"หรือ "INSEE Green School" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 9  ที่บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบเงินไปแล้ว 1 ล้านบาท จึงรวมเป็น 2 ล้านบาทสำหรับการสร้างโรงเรียนสีเขียวในปีนี้   โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน หรือสร้างโรงเรียนไปแล้วทั้งหมด 30 โรงเรียน