อินทรีจัดส่ง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ธุรกิจพยายามที่จะขยายการดำเนินงานในตลาดใหม่ๆ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้นแน่นอนว่าลูกค้าย่อมคาดหวังว่าผู้ผลิตจะสามารถ ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน

“วิสัยทัศน์ของเรา”

“เราจะพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ให้ทำงานโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรม เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าให้แก่ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและผลงานที่เกินความคาดหมาย”

services-logistic-01
“ปรัชญาของเรา”

“อินทรีจัดส่ง” มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงเวลา ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ดั่งใจ โดยรับประกันคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบริหารการกระจายปูนซีเมนต์ถุง จึงเป็นการมองโดยภาพรวมจากความต้องการ ของลูกค้า และสถานการณ์ภายนอกเข้ามาสู่การจัดการทรัพยากรภายใน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานการจัดส่ง ภายใต้โครงการ "อินทรีจัดส่ง" ทีมงานจะสอบถามและรับฟังความคิดเห็น จากลูกค้าตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจ ในความต้องการของลูกค้าและสนองตอบให้ได้ตรงตามความต้องการ ที่แท้จริง

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก
“อินทรีจัดส่ง”
 • การจัดส่งตรงเวลา และตรงสถานที่

 • สินค้าครบถ้วน สะอาดและจัดวางเรียบร้อย

 • ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และบริการ

 • ความปลอดภัยในการจัดส่ง และการรับประกัน

 • ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในด้านต้นทุนและเวลา

services-logistic-02

อินทรีบริการ

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการบริการทางด้านโลจิสติกส์ ที่ปูนซีเมนต์นครหลวงมีบริการ การจ่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอินทรีจัดส่งและกลุ่มลูกค้าที่ยินดีนำรถเข้ามารับสินค้าเองที่โรงงาน โดยมีการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยความทุ่มเทเพื่อที่จะให้การเข้ารับสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

เรามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของซีเมนต์ทุกๆ ตันผลิตจากโรงงานของเรา โดยมีการใช้ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เพื่อควบคุมทุกกระบวนการ ของการเข้ารับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีคุณภาพ และตาม เวลาที่กำหนด

services-logistic-03
services-logistic-04
services-logistic-05
 

อินทรีเซฟตี้

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเมากที่สุดในทุกขั้นตอนของการส่งมอบงผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

 • เกี่ยวกับบุคลากร: มีการจัดอบรมโปรแกรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้พนักงานจัดส่งทุกท่านเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักาะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขนส่ง

 • เกี่ยวกับยานพาหนะจัดส่งสินค้า: เรามีข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะที่นำมาใช้เพื่อจัดส่งสินค้ารวมถึงมีการตรวจสอบยานพาหนะเหล่านี้ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

 • ระบบ OH&S: เรามีการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 45001 : OH&S Management System ซึ่งเป็น มาตรฐานสากลของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ของเราเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

services-logistic-06
services-logistic-07

อินทรีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัฒนาคุณภาพการบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความเป็นเลิศในการส่งมอบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง

 • มีการประยุกต์ใช้ GPS ในการติดตามการจัดส่งสินค้าทุกคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่ต้องการ

 • ยกระดับขีดความสามารถการบริการจัดส่งโดยนำระบบบริหารการจัดส่งสินค้า (Transportation Management System) มาใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดความผิดพลาดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 • INSEE Logistics Mobile Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถเซ็นรับสินค้าบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ (sign on glass technology) เพื่อเป็นการเลิกใช้กระดาษและลูกค้าได้รับเอกสารใบส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในทันทีหลังการจัดส่ง

services-logistic-08
services-logistic-09
services-logistic-10

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และรวดเร็ว ณ ขณะนั้น (Real time) สามารถควบคุมความเร็ว ของรถและพฤติกรรมการขับขี่เพื่อวิเคราะห์เรื่องความประหยัดพลังงานและความปลอดภัยได้อีกด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำคัญในการบริหารงานจัดส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน