Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những di sản lâu đời về lòng trung thành và tạo dựng mối quan hệ đáng tin cậy với các đối tác kinh doanh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đạt được những giá trị tốt nhất và kiến tạo một tương lai bền vững đến với tất cả mọi người.

SỨ MỆNH

SCCC cung cấp vật liệu xây dựng và dịch vụ mang tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan và các khu vực lân cận. Kết hợp tính bền vững và đổi mới sáng tạo, chúng tôi cố gắng đạt được sự hoàn hảo trong hoạt động kinh doanh và vượt trên sự mong đợi của các bên liên quan.

Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự vượt trội trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự cống hiến và tài năng của nhân viên, sự tôn trọng của chúng tôi đến với cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và tham vọng thiết lập một tiêu chuẩn chung cho ngành công nghiệp này trong tương lai.

 

CAM KẾT

LÀM VIỆC

TẬP THỂ

Một tập thể, một tầm nhìn, một trái tim gắn kết với các đối tác kinh doanh vì lợi ích chung

LIÊM CHÍNH TRONG

CÔNG VIỆC

Liêm chính với bản thân và mọi người, duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về kỷ luật và liêm chính trong mọi điều chúng tôi làm và nói.

LUÔN ĐỔI

MỚI

Chúng tôi luôn sáng tạo và cởi mở với những ý tưởng mới. Chúng tôi tiếp cận mọi thách thức trong kinh doanh với sự hứng khởi và khao khát cung cấp những giải pháp tiên tiến ngoài sự mong đợi

VÌ TƯƠNG LAI

MAI SAU

Chúng tôi cam kết tạo ra một tương lai tươi sáng cho các thế hệ mai sau. Quan tâm đến con người, môi trường, cộng đồng và đất nước của chúng ta.