Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

THAM VỌNG BỀN VỮNG 2030

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đặt ra “Tham vọng Bền vững đến năm 2030” với 3 trụ cột cơ bản. Đó là 1) Khí hậu và Năng lượng, 2) Nền kinh tế tuần hoàn và 3) Đa dạng sinh học và Nước. Ngoài ra còn có hai chủ đề liên kết với nhau, lần lượt tạo thành cơ sở và trọng tâm cho các hoạt động của chúng tôi – Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp và Sự tham gia của Cộng đồng & Các bên liên quan cũng như tôn trọng nhân quyền.

vn-esg-sustain.png

Theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phát triển bền vững, Ban Giám đốc đã chỉ định các điều phối viên quốc gia về phát triển bền vững và các nhóm công tác xác định rõ lộ trình phát triển bền vững cụ thể của mỗi quốc gia, với cơ sở từ Năm 2020 và đảm bảo tiến độ đang được thực hiện.

• Khí hậu & Năng lượng: INSEE Việt Nam được biết đến trong việc liên tục giảm lượng khí thải carbon nhờ nhận thức cao về giám sát và đánh giá tác động môi trường, cải tiến công nghệ và kiểm soát khí thải hiệu quả. INSEE đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường, bao gồm quản lý chất thải và kiểm soát phát thải, đồng thời không ngừng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

• Kinh tế tuần hoàn: Cách tiếp cận của INSEE Việt Nam đối với Sản xuất Xanh trong Nền kinh tế Tuần hoàn tập trung vào việc giảm sử dụng nguyên liệu thô và tự sản xuất năng lượng trong các sản phẩm có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng chúng trong quá trình sản xuất.

• Đa dạng sinh học & Nước: Bảo tồn Đa dạng sinh học & Quản lý nước hiệu quả là những mục tiêu phát triển bền vững quan trọng mà INSEE Việt Nam kiên định theo đuổi. Tại INSEE, với tư cách là công ty dẫn đầu có trách nhiệm, chúng tôi nhận thức rõ nước là một nguồn tài nguyên cần được quản lý tốt và phục hồi mỏ đá là một trong những thành phần cốt lõi trong các mục tiêu môi trường của chúng tôi.

• Sự tham gia của cộng đồng và các bên hữu quan: Các bên hữu quan đóng một vai trò quan trọng trong các mục tiêu phát triển dài hạn của INSEE tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi gắn kết với các bên hữu quan hàng năm thông qua các cuộc họp, hoạt động xã hội và không ngừng nỗ lực hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững.

• An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp: Sức khỏe và sự an toàn là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm, từ các công việc thường ngày trong nhà máy của chúng tôi đến các địa điểm làm việc trong dự án của khách hàng và các hành động của INSEE trong các cộng đồng xung quanh. Tham vọng của chúng tôi là thực hiện hoạt động kinh doanh với nguyên tắc "Không tổn hại" cho mọi người và tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho nhân viên, nhà thầu, cộng đồng và khách hàng của chúng tôi.