Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

paul.png

Ông Eamon John Ginley

Tổng Giám đốc

Dựa trên cam kết lâu dài của chúng tôi về phát triển bền vững, INSEE đang hợp tác với các bên hữu quan và nhân viên để thúc đẩy các ưu tiên về môi trường, xã hội và quản trị nhằm đạt được Tham vọng Bền vững mục tiêu 2030 của chúng tôi.

  • MÔI TRƯỜNG : Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động thông qua việc sử dụng nhiên liệu và nguyên liệu thô thay thế, đồng thời giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học và đảm bảo sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm tại tất cả các nhà máy của chúng tôi.

  • XÃ HỘI : Chúng tôi mong muốn tạo nên tác động tích cực đến xã hội bằng cách cải thiện sức khỏe và sự hạnh phúc của tất cả mọi người, cung cấp nơi làm việc an toàn nhất cũng như gắn kết với cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

  • QUẢN TRỊ : Tại INSEE, mọi việc chúng tôi làm đều dựa trên các sự đạo đức và trách nhiệm. Cơ cấu quản lý, mô hình hoạt động, khuôn khổ đạo đức và quản lý rủi ro chắc chắn sẽ giúp chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất.