Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

Sức khoẻ và An toàn lao động

social_03.jpg

Tham vọng của INSEE Việt Nam là 100% nhân viên làm việc tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi đều trở về nhà an toàn và khỏe mạnh như khi họ đến làm việc. Ưu tiên của chúng tôi là mọi nhân viên và nhà thầu của doanh nghiệp đều được đối xử như một đối tác có giá trị và bình đẳng mà sức khỏe và phúc lợi của họ được ưu tiên, bảo vệ và chăm sóc. Thông qua sự lãnh đạo chủ động về an toàn, chúng tôi cố gắng ngăn ngừa mọi thương tích và bệnh tật bằng cách cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, hệ thống làm việc an toàn, tất cả các thiết bị an toàn cần thiết, đào tạo về quy trình vận hành an toàn và thực thi các quy định an toàn với sự thực hành tốt nhất.

Mục tiêu

 • Không tổn hại vào năm 2030

Sáng kiến chính

 • Thúc đẩy các chiến dịch “Safety Starts with Me” và “Do not Walk Past”

 • Thúc đẩy Năng lực OH&S (Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp)

 • Triển khai 30 chỉ thị của Hệ thống quản lý an toàn mới (OHSMS)

 • Quản lý An toàn Nhà thầu của INSEE (tập trung vào sự tham gia và các hoạt động của nhà thầu)

Gắn kết Cộng đồng và Các bên hữu quan

social-x.jpg

INSEE Việt Nam đã liên tục thu hút sự tham gia của các đối tác trong việc đạt được Tham vọng Bền vững 2030 cũng như nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng, có kế hoạch gắn kết cộng đồng và các bên liên quan cho tất cả các nhà máy, đánh giá tác động của Tham vọng Bền vững cũng như các hoạt động gắn kết cộng đồng và các bên liên quan. Trọng tâm của các hoạt động gắn kết cộng đồng tại INSEE Việt Nam là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, gắn kết với cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động cũng như nâng cao năng lực trong các lĩnh vực khí hậu và năng lượng, kinh tế tuần hoàn, đa dạng sinh học và tài nguyên nước hoặc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

INSEE nhận thức được rằng chìa khóa thành công trong hoạt động kinh doanh bền vững là tạo ra giá trị cho tất cả các bên hữu quan. Vì vậy, Công ty đã đặt mục tiêu kinh doanh là “tạo ra giá trị cho các bên hữu quan” vì chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu và mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên hữu quan sẽ tạo ra những lợi ích chính như sau:

 • Làm nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh bền vững

 • Cho phép doanh nghiệp thiết lập các chính sách hiệu quả và kế hoạch hoạt động phù hợp

 • Sử dụng các đề xuất và khuyến nghị của các bên hữu quan để hỗ trợ các cải tiến mới và giải quyết các vấn đề nhất định

 • Quảng bá hình ảnh tốt đẹp cho doanh nghiệp và hỗ trợ chúng tôi trong việc xin giấy phép hoạt động

Mục tiêu

 • Chủ động tham gia với cộng đồng và các bên hữu quan.

 • Đạt được 6 giờ tình nguyện với mỗi nhân viên đóng góp cho cộng đồng vào năm 2023

Bảng sau đây cung cấp thông tin tổng quan về chiến lược gắn kết với các bên hữu quan của chúng tôi:
Stakeholders Objective Engagement Strategy

Nhân viên

Tạo môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy sức khỏe & phúc lợi của nhân viên. Đảm bảo cơ hội bình đẳng và cung cấp cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tại nơi làm việc. 

 • Phát triển khả năng lãnh đạo ở người quản lý để quan tâm hơn đến nhân viên cấp dưới

 • Thúc đẩy sự tham gia và giao tiếp hai chiều trong tổ chức

 • Phát triển văn hóa an toàn tại nơi làm việc và nâng cao nhận thức về tác động môi trường của hoạt động kinh doanh của chúng ta

 • Tiến hành khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên để thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân viên 

 • Kêu gọi khoảng 6.100 giờ tình nguyện từ nhân viên INSEE Việt Nam, đóng góp cho các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Khách hàng

Xây dựng và tăng cường mối quan hệ lâu dài với khách hàng

 • Sắp xếp các cuộc họp thường xuyên và thăm khách hàng trực tiếp và trực tuyến

 • Phát triển các kênh truyền thông, bán hàng trực tuyến và hệ thống hỗ trợ nhằm gia tăng tốc đội phản hồi, sự thuận tiện và hiệu quả cho nhu cầu của khách hàng

 • Cung cấp chương trình đào tạo khách hàng và chia sẻ kiến thức

 • Thường xuyên khảo sát để lắng nghe ý kiến của khách hàng để không ngừng cải tiến

Cộng đồng

Thực hiện chương trình CSR-in-progress để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động của hoạt động kinh doanh đối với cộng đồng, bao gồm cả tạo ra các dự án để liên tục hỗ trợ phát triển bền vững trong cộng đồng được gọi là CSR-after-process

 • Thường xuyên tiến hành khảo sát ý kiến cộng đồng

 • Thường xuyên tiến hành Đánh giá tác động xã hội để đánh giá chiến lược CSR

 • Phát triển các kênh truyền thông, cả chính thức và không chính thức

 • Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và chung tay quản lý trong một số dự án quan trọng

 • Tạo quỹ phát triển cộng đồng và môi trường, cũng như ban cố vấn cộng đồng

Nhà cung cấp hàng hóa & dịch vụ

Thúc đẩy hợp tác tốt và hỗ trợ lẫn nhau để tạo cơ hội kinh doanh và cùng phát triển.

 • Thông báo, quảng bá và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho tất cả nhân viên và nhà cung cấp

 • Thông báo, quảng bá và triển khai kênh “INSEE Speak Up” tới toàn thể nhân viên và nhà cung cấp

 • Công bố và thực hiện Chính sách và Nguyên tắc Mua sắm Bền vững

 • Sắp xếp các cuộc họp với các nhà cung cấp để thúc đẩy các chương trình đào tạo và giao tiếp tốt trong các nhiều chủ đề

Cổ đông

Thực hiện các hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tốt đồng thời xây dựng sự phát triển bền vững cho tổ chức.

 • Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

 • Thường xuyên liên lạc và sắp xếp các chuyến thăm thực tế cũng như tham gia vào các dự án CSR và môi trường

Các cơ quan chính phủ và các tổ chức độc lập

Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và đảm bảo hợp tác tốt với cơ quan chính phủ. Tìm kiếm cơ hội cho các hoạt động và dự án chung có lợi cho xã hội và quốc gia.

 • Nghiên cứu kĩ vấn đề pháp lý và kiểm soát tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ pháp luật

 • Tham gia các cuộc họp, hội thảo và diễn đàn với các cơ quan chính phủ, cũng như hỗ trợ các cuộc triển lãm và hội thảo chính thức

 • Hỗ trợ và tham gia các dự án vì xã hội và quốc gia do các ban ngành tổ chức.

Truyền thông

Thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về các hoạt động của công ty, bao gồm các chính sách và dự án lớn để giới truyền thông có thể truyền đạt chúng một cách chính xác tới các bên liên quan và công chúng nói chung.

 • Thường xuyên cung cấp thông tin, số liệu hoạt động, tiến độ các dự án lớn cho báo chí

 • Thường xuyên sắp xếp cơ hội để giới truyền thông gặp gỡ quản lý cấp cao và tham gia các hoạt động phát triển bền vững

 

Sáng kiến chính

INSEE Prize:

INSEE Prize là sân chơi tạo nền tảng để sinh viên quan tâm hơn đến vấn đề phát triển bền vững thông qua việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết một số vấn đề cấp bách của cộng đồng. Khi tham gia cuộc thi này, sinh viên không chỉ có cơ hội được giao lưu, trải nghiệm các xu hướng xây dựng tiên tiến mà còn được rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết như thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý dự án.

Quán Quân, cùng với INSEE, sẽ hiện thực hóa dự án chiến thắng của đội. Qua 14 năm tổ chức, INSEE đã tài trợ trực tiếp 3,2 tỷ đồng và huy động được 10,1 tỷ đồng từ các đối tác cho giai đoạn triển khai với 5.000 đối tượng thụ hưởng trên toàn quốc.

INSEE-Prize-Signing-ceremony.jpg

Chương trình Đào tạo nghề tại Doanh nghiệp (EVE)

INSEE Việt Nam cung cấp chương trình Đào tạo nghề tại Doanh nghiệp (EVE) với mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực lao động cũng như cơ hội việc làm tại các địa phương mà nhà máy của chúng tôi hoạt động. Công ty tạo điều kiện cho các bạn trẻ mới tốt nghiệp trung học tại địa phương phát triển kỹ năng thông qua chương trình đào tạo hợp tác với Trường Cao đẳng nghề địa phương và thực tập tại INSEE. Sau 3 năm, sinh viên sẽ tốt nghiệp với chứng chỉ cao đẳng và INSEE sẽ tuyển dụng vào làm các vị trí kỹ thuật trong nhà máy. Trong suốt 21 năm qua, chương trình đã đào tạo thành công gần 300 kỹ thuật viên và hầu hết các kỹ thuật viên tốt nghiệp đều quyết định gắn bó với INSEE.

Mat-Ngot-Library-INSEE-Prize-21-Champion-project.jpg

Phát triển cơ sở hạ tầng

Là một công ty có trách nhiệm, phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng là trụ cột quan trọng mà INSEE luôn theo đuổi. Dự án nổi bật nhất hiện nay là trường học Kiên Bình 2 do INSEE đầu tư xây dựng tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa đối với địa phương, tạo điều kiện cho 700 học sinh thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường, đồng thời mang đến môi trường dạy và học với cơ sở vật chất hiện đại cho giáo viên và con em địa phương với tổng kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng. Ngoài ra, INSEE cũng đã xây dựng 14 cây cầu dân sinh và hơn 120km đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thuận tiện, an toàn cho đến năm 2022.

Phát triển xã hội

INSEE đã liên tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thường niên như khám sức khỏe và tặng quà cho người cao tuổi, chăm sóc trẻ em quanh khu vực nhà máy của INSEE hoạt động. Các thợ xây gặp khó khăn còn được INSEE hỗ trợ chương trình CSR như hoàn thiện “Ngôi nhà đáng sống” và đồng hành cùng đối tác giảm thiểu tác động môi trường thông qua hoạt động “Mang nước ngọt về ĐBSCL” cho người dân địa phương chịu ảnh hưởng. Trong giai đoạn đại dịch, INSEE cũng đã phối hợp với một số nhà phân phối chính thức và đối tác thực hiện các chiến dịch hỗ trợ thiết thực cho các bác sĩ tuyến đầu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.