Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

TỔNG QUAN

Trực thuộc tập đoàn Siam City Cement, INSEE Ecocycle cung cấp các giải pháp bền vững cho các doanh nghiệp hàng đầu, đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp. Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu cung cấp các giải pháp quản lý chất thải với mạng lưới rộng khắp Châu Á, bao gồm: Thái lan, Việt Nam, Sri Lanka và Campuchia.

insee-ecocycle-overview-01

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị quản lý chất thải hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp xử lý tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội bằng cách bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn tài nguyên.

insee-ecocycle-overview-02

SỨ MỆNH

Tạo sự thay đổi tích cực cho môi trường bằng cách hợp tác với các đơn vị có cùng giá trị quan, đề cao trách nhiệm tiên phong trong sự nghiệp phát triển bền vững và tôn trọng những giá trị cốt lõi:

  • Cải tiến sáng tạo

  • Lấy khách hàng làm trọng tâm

  • Sự liêm chính

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

insee-ecocycle-overview-06