หยุดปัญหาขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เริ่มต้นได้จากการป้องกัน

31.12.2022

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยับยั้งปัญหาต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น คือ การป้องกัน โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงปัญหาขยะพลาสติก หากสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ถูกส่งไปหลุมฝังกลบหรือบ่อขยะ ซึ่งทำให้ขยะพลาสติกมีโอกาสที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำธารไปจนถึงมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมหาศาล

ขยะพลาสติกประมาณ 8 ล้านตันไหลลงสู่มหาสมุทรในทุกๆ ปี เพิ่มเติมจากปริมาณของขยะพลาสติกที่ถูกพบในมหาสมุทรทั่วโลกแล้วประมาณ 150 ล้านตัน สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลนับไม่ถ้วน ทั้งผลเสียต่อแหล่งอาหาร สิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติล้มตาย รวมทั้งทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงาม         

แน่นอนว่าต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการกำจัดขยะพลาสติก นอกเหนือจากการส่งไปยังบ่อขยะ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ขยะพลาสติกมีค่า เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ดี โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเรียกว่า "RDF" (Refuse-Derived Fuel) ทดแทนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ (Co-Processing) 

Co-Processing หรือการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์นั้น เป็นกระบวนการกำจัดของเสียในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง และอยู่ภายในเตาเป็นเวลานานโดยไม่มีขี้เถ้าหลงเหลือที่ต้องส่งไปหลุมฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill การใช้เชื้อเพลิงขยะ RDF ในเตาเผาปูนซีเมนต์นอกจากจะสามารถกำจัดขยะพลาสติกได้หลากหลาย ทดแทนการใช้ถ่านหิน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย แม้ว่าจะมีความท้าทายในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีระบบรวบรวมและคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อินทรี อีโคไซเคิล จึงได้เริ่มโครงการ MSW-RDF (Municipal Solid Waste - RDF) ในปี พ.ศ.2560 (2017) รื้อร่อนขยะพลาสติกจากบ่อขยะหรือหลุมฝังกลบ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงหลักในเตาเผาปูนซีเมนต์ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะในบ่อขยะหรือหลุมฝังกลบ และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญในการรื้อร่อนขยะพลาสติกเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF คือการปนเปื้อนของขยะพลาสติกจากขยะประเภทอื่นทำให้การรื้อร่อนทำได้ยาก  เพื่อให้การผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

 

ปลดล็อกศักยภาพของเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF

เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะถูกส่งไปบ่อขยะและรั่วไหลสู่ทะเล สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการขยะพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนจากขยะชนิดอื่นๆ

จึงเป็นที่มาให้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้จัดตั้งจุดทิ้งเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Drop-of เพื่อรวบรวมวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น หลอดและบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะถูกเทรวมปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ในถังขยะ และส่งไปบ่อขยะ

ขยะพลาสติกที่รวบรวมได้ จะถูกส่งไปยังโรงงานเพื่อคัดแยก บดย่อย และตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนำไปใช้เผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ช่วยลดเวลาในการคัดแยกขยะพลาสติกจากการปนเปื้อน และยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกส่งไปบ่อขยะ จากความพยายามป้องกันปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ การจัดตั้งจุดทิ้งเชื้อเพลิงขยะ ยังเป็นรากฐานที่สําคัญที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดขยะสู่หลุมฝังกลบ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษในมหาสมุทรที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากที่จะงดใช้พลาสติกทั้งหมด แต่การลดใช้พลาสติกถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนสามารถทำได้

อินทรี อีโคไซเคิล ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ในการจัดตั้งจุดทิ้งเชื้อเพลิงขยะ เช่น ความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมเชื้อเพลิงขยะ RDF ในสำนักงานของธนาคาร 2 แห่ง พร้อมอบรมให้ความรู้กับทีมแม่บ้านเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและคัดแยกขยะเชื้อเพลิง เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จต่อไป

การเพิ่มความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งจุดทิ้งเชื้อเพลิงขยะ มีส่วนช่วยในการป้องกันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข  และยังเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปลดล็อกศักยภาพของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF เพื่อจัดการกับความท้าทายในการกำจัดขยะพลาสติกได้อย่างประสบความสำเร็จในที่สุด